Štart donášky do domu: prvé boli detské plienky!

Palcovými titulkami oznamovali Rudé právo aj Pravda na prvej strane na Nový rok 1961 (noviny vychádzali aj vo sviatok) začiatok tretej päťročnice. Robotníci v celej krajine ho vítali socialistickými záväzkami. Ústredný výbor Komunistickej strany Sovietskeho zväzu vo svojom novoročnom posolstve triumfálne konštatuje: Naše storočie je storočím víťazstva marxizmu-leninizmu!

A v Týždni vo filme – samá šeď!

V Plzni zdokonaľujú výrobu lokomotív a v Šaci stavajú nové mesto pre pracovníkov železiarní na východe.

Na začiatku 60. rokov už filmový týždenník ako zdroj audiovizuálneho spravodajstva strácal na význame, nehovoriac o strate predchádzajúceho monopolu. Ale až taký úpadok žurnálu nikto nečakal. O príčinách už bola v tejto rubrike zmienka (devalvácia úlohy redakcie) a analýza predstavovanej kolekcie ich dosvedčuje.

Pražský režisér Jiří Mrázek zaradil do prvých štyroch vydaní 15 šotov z Čiech, 15 zo zahraničia (výhradne zo spriatelenej cudziny, výnimky tvorili politické protesty v západných krajinách) a iba 7 zo Slovenska – menej ako 20 percent. V slovenskom filmovom týždenníku. 

V štyroch ďalších vydaniach režisér Štefan Ondrkal tento pomer výrazne zlepšil (tretina správ zo Slovenska, tretina z Čiech, tretina zo zahraničia), ale veď očividne nešlo o súťaž kvantifikačných ukazovateľov. O kvalite ani nehovoriac. Na tú si bolo treba počkať do začiatku „obrodného procesu“.

Divák tak mohol len zriedkavo paberkovať medzi niekoľkými atraktívnymi správami zo zahraničia: využívanie nového liečebného odboru chiropraktika (č. 5), odchyt divých slonov v Indii (č. 7), kozmická móda v USA či šesť mláďat sučky-kozmonautky Strelky (obe v č. 8). Aj tie patrili svojím charakterom iba do priemerného magazínu.

Z domáceho sortimentu noviniek vtedajšie mamičky najviac zaujala správa o novej službe požičiavania plienok, ktorú zaviedli v Prahe a dokonca s donáškou do domu aj v Bratislave (č. 6) – ktože vtedy fantazíroval o pamperskách! Pochvalu si vyslúžila učiteľka osemročenky v Novákoch Jolana Taschová. Matka piatich detí vyštudovala popri zamestnaní za inžinierku chémie (č. 8). V Sandriku začali vyrábať hliníkové sudy na prepravu piva (č. 7) – vraj aby lepšie chutilo. Či sa tým zvýšila spotreba, to v komentári nepovedali...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – JANUÁR 2020
  3. 1. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 1/1961 a 2/1961  
10. 1. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 3/1961 a 4/1961  
17. 1. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 5/1961 a 6/1961
24. 1. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 7/1961 a 8/1961
31. 1. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 9/1961 a 10/1961
 

Milan Černák