Filmoví vedci a kritici hodnotia slovenské celovečerné filmy

Mesačník Film.sk spolupracuje od roku 2009 s renomovanými slovenskými filmovými vedcami, historikmi, kritikmi a publicistami na bodovaní slovenských celovečerných filmov, ktoré mali v tom-ktorom polroku premiéru v domácich kinách. Aktuálne prinášame hodnotenie slovenských filmov s premiérou počas celého roku 2020. 

Dôvodom, prečo sme tento rok nerozdelili hodnotenie na dve časti, sú protipandemické opatrenia. Začiatkom marca zatvorili kiná a tie zostali zavreté takmer tri mesiace. Vplyvom mimoriadnej situácie sa k divákom v prvom polroku dostalo len minimum domácich kinopremiér. Keďže tradične hodnotíme slovenské alebo majoritne slovenské dlhometrážne filmy, ktoré spĺňajú finančné kritériá určovania krajín pôvodu podľa Európskeho dohovoru o koprodukciách, v prvom polroku by sme hodnotili iba dva, resp. tri filmy. Prvým by bola Sviňa, ktorá mobilizovala nielen voličov, ale i divákov, čo kvitovali mnohí kinári. Snímka, ktorej sa v priebehu mesiaca v kinách podarilo získať status druhého najnavštevovanejšieho domáceho filmu v novodobej histórii, im totiž pred nútenou uzáverou priniesla do kasy aspoň nejaké to euro navyše. Druhým hodnoteným filmom prvého polroka by bol dokument o raperovi Rytmusovi Tempos. Načasovaním na koniec februára zrejme prišiel o množstvo divákov, keďže sa v kinách „zohrial“ iba týždeň. Tretia distribučná premiéra domácej majority nasledovala až koncom júna, keď do plánu premiér na poslednú chvíľu pribudol dokument Zlatá zem. Premiéry tento rok celkovo pribúdali na poslednú chvíľu. Nejasné pravidlá mnohých distribútorov zneisťovali a nútili ich v maximálnej možnej miere improvizovať. A improvizovať museli aj kinári, ktorým zase robili vrásky na čele zrušené premiéry. 

Kým vlani sa v druhom polroku do hodnotenia dostalo rekordných 17 titulov, teraz ich je za celý rok 11, ale i tak je zostava hodnotených filmov pestrá. O čosi pestrejšia by bola, ak by sa v nej ocitli aj snímky, ktorých premiéra sa presunula na budúci rok. Pre úplnosť ešte zopakujme už spomenuté finančné kritérium určovania krajín pôvodu, ktoré je dôvodom, prečo v zostave chýba napríklad FREM Viery Čákanyovej, ale i ďalšie tituly, v prípade ktorých ide o českú majoritu. 

Okrem minoritných koprodukcií sme nehodnotili ani krátke či stredometrážne filmy. 

Bodovanie sa pohybuje v škále od pol bodu po maximálny možný počet piatich bodov. 

O hodnotených filmoch sme písali vo Film.sk: 

HoKEjový sen: Novinky 7/12-13, Recenzia 8/36 
Králi videa: Novinky 10/22-23, Recenzia 1 (2021)/36-37
Letní rebeli: Novinky 8/20-21, Recenzia 9/26-27 
Meky: Novinky 7/15, Receniza 8/36 
Milan Sládek: Novinky10/20-21, Recenzia 11/28-29 
Raj na zemi: Novinky 3/18-19, Recenzia 10/32-33 
Salto je kráľ: Novinky8/18-19, Recenzia 9/32 
Služobníci: Novinky 3/16-17 Recenzia 1(2021)/34-35
Sviňa: Novinky 2/12-13, Recenzia 3/30-31 
Tempos: Novinky 2/14-15 
Zlatá zem: Novinky 6/22-23, Recenzia  8/34

mak
foto: záber z filmu Sviňa, zdroj: CinemArt SK / Łukasz Wojciechowski