Dramatický svet i Jeden svet

Motív vínového pohára, ktorého kalich je zároveň zemeguľou, a slogan „Poď na jeden!“ lákal divákov na 16. medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet v Bratislave (26. 11. – 1. 12. 2015). Po mnohých filmoch dotýkajúcich sa otázok politiky či ľudských práv sa veru „jeden“ zišiel.

Festival prišiel tohto roku s novinkou v podobe medzinárodnej súťaže, tvorenej skromne 5 titulmi, zameranej na silné príbehy jednotlivcov, ktorí bojujú za lepší svet. Boli nimi bývalá prostitútka, ktorá dnes pomáha iným ženám pracujúcim na ulici (Dreamcatcher), lekár pomáhajúci obetiam znásilnenia v Kongu (Muž, ktorý uzdravuje ženy) či „mexický Schindler“ vo Vízach do raja. Protagonistkou víťazného filmu Mňa neumlčia (r. Judy Rymer) je mladá austrálska aktivistka, ktorá sa v Keni stane obeťou znásilnenia a dlhé roky bojuje za spravodlivosť nielen pre seba, ale aj pre všetky podobné obete. Za spravodlivosť sa zasadzuje aj guatemalská najvyššia štátna žalobkyňa Claudia Paz y Paz v holandskom filme Bremeno mieru (r. Joey Boink), ktorý získal čestné uznanie. Je odhodlaná skoncovať s beztrestnosťou zločincov vrátane bývalého armádneho veliteľa zodpovedného za genocídu Mayov v 80. rokoch 20. storočia. Keď však padne rozsudok, ústavný súd ho vzápätí zruší pre procesnú chybu a v rozpore s ústavou skráti funkčné obdobie žalobkyne, ktorá sa v obave o svoj život sťahuje do Španielska.

Do slovenskej súťaže zaraďujú organizátori dokumenty, ktoré sa venujú výnimočným spoločenským témam. Našli takých šesť – Tak ďaleko, tak blízko Jara Vojteka, Návrat do horiaceho domu Anny Gruskovej, Očami fotografky Mateja Mináča, Anton Srholec Aleny Čermákovej, Stopy v snehu Slavomíra Zrebného a Vtedy v Bratislave Terezy Križkovej. Porota ohodnotila ako najlepší Vojtekov film, čestné uznanie udelila snímke Vtedy v Bratislave, ktorý je inšpirovaný autobiografickou knihou Žofie Langerovej a rozpráva príbeh jej dvoch dcér, ktoré v roku 1968 emigrovali do Švédska. Snímka Anton Srholec zvíťazila spomedzi všetkých uvádzaných filmov v diváckom hlasovaní.

Ďalšie slovenské filmy mali svoje miesto v sekcii Rozmanitosť v nás. Jednoduché šťastie Daniely Meressa Rusnokovej rozpráva o mentálne hendikepovaných, ktorí s istou mierou pomoci dokážu žiť podobný život ako zdraví ľudia. Tri krátke portréty zaujímavých rómskych žien vytvorili dve režisérky: Paula Ďurinová portrét sestry Anastázie, mníšky, ktorá si počas života musela hľadať cestu k svojej rómskej identite (Nácviky života), a portrét talentovanej huslistky Barbory Botošovej (Primáška), Vladimíra Hradecká zasa profil poetky Zdenky Mahajovej (Svet podľa Zdenky). Slovensko-český dokument Vlada Rafaela Tvoj čas... je obrazom slovenských a českých rómskych lídrov, ktorí sa uchádzajú o miesto v politickom živote. Dva filmy zo sekcie Férovejší svet sledovali prácu slovenských aktivistov v Keni – Premeny (r. Maia Martiniak) a Karibu Kenya alebo Ako Slováci menia Keňu (r. Branislav Gotthardt).

Tematický záber festivalu Jeden svet je široký: objektom jeho pozornosti sú nedemokratické režimy, spotreba západného sveta spôsobujúca ekologické problémy, inakosť týkajúca sa etnicity, kultúry či sexuálnej orientácie, utajované politické a sociálne fenomény... Spomedzi filmov, ktoré sa nám z ponuky 66 titulov podarilo vidieť, nás najviac oslovila snímka Kto je Dayani Cristal? o pátraní po identite a živote mladého obyvateľa Hondurasu, ktorý sa v snahe zabezpečiť svoju rodinu vydal na nebezpečnú ilegálnu cestu do USA a zahynul v arizonskej púšti. Film spoluprodukoval známy mexický herec Gael García Bernal, ktorý zároveň hrá protagonistu v rekonštruovaných pasážach.


JEDEN SVET 2015
CELKOVÝ ROZPOČET FESTIVALU: približne 60 000 eur (podpora z AVF: 17 000 eur)


Jaroslav Hochel ( filmový publicista )
FOTO: indiewire.com