Slovenskí filmoví vedci a kritici hodnotia slovenské celovečerné filmy druhého polroku 2015

V roku 2009 sme sa v redakcii Film.sk rozhodli v spolupráci s renomovanými slovenskými filmovými vedcami, historikmi, kritikmi a publicistami reflektovať slovenské filmy aj inak ako len vo forme recenzií či iných článkov. Vtedy sme po prvýkrát zverejnili tabuľku bodovania slovenských celovečerných filmov, ktoré mali v príslušnom roku premiéru v kinách.

Aktuálne prinášame hodnotenie slovenských filmov s premiérou v druhom polroku 2015. Hodnotíme desať slovenských alebo majoritne slovenských dlhometrážnych titulov, ktoré spĺňajú finančné kritériá určovania krajín pôvodu podľa Európskeho dohovoru o koprodukciách. Na zoznam hodnotených filmov sa dostal aj dokument Farby piesku (r. L. Kaboš), ktorý do kín nenasadila distribučná spoločnosť, ale producenti filmu. Do hodnotenia sa nedostal Kabošov dokument Zmenil tvár Šanghaja, ktorý je z roku 2010, má za sebou uvedenie v televízii a vyšiel na DVD. Takisto nehodnotíme rozprávku Johankino tajomstvo (r. J. Nvota), ktorú v decembri exkluzívne uvádzalo Kino Lumière a ďalšie ho môžu premietať až od januára 2016. Na konci októbra 2015 sa zase exkluzívne v sieti kín Cinemax začal premietať film Spievankovo 5: O povolaniach, ktorý vzápätí vyšiel i na DVD. Od decembra sa tento titul uvádzal aj v iných kinách, z hodnotenia sme sa ho však rozhodli vynechať aj preto, že ide o špecifický typ audiovizuálneho diela, ktoré sa ako tematické pesničkové pásmo pre detské publikum z veľkej časti vymyká zo súboru fikčných dramatických filmov.

Na záver by som sa chcel za Film.sk poďakovať pánu Pavlovi Brankovi, ktorý hodnotil slovenské filmy od začiatku celého projektu a po rokoch sa rozhodol svoje pôsobenie v rubrike ukončiť. Vzhľadom na to pribudol do zostavy hodnotiteľov nový člen, ktorým je filmová teoretička Jana Dudková.


Mgr. Daniel Bernát (1979) – vyštudoval filmovú vedu na FTF VŠMU. Osem rokov pôsobil ako redaktor kultúrneho oddelenia denníka Pravda, od septembra 2012 je šéfredaktorom mesačníka Film.sk.

Doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. (1963) – vyštudoval filmovú a divadelnú vedu, pracoval v SAV a SFÚ, v súčasnosti pedagóg VŠMU. Zaoberá sa teóriou a analýzou. Prednáškové kurzy viedol v New Yorku, Minsku, Tel Avive, Brne, Prahe. Publikoval niekoľko kníh a viacero štúdií o filme.

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD. (1977) – pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV. V minulosti pôsobila aj ako pedagogička na FTF VŠMU a na Univerzite Karlovej v Prahe. Venuje sa prienikom medzi teóriami postkoloniality a súčasným, najmä slovenským filmom. Je autorkou troch monografií, z toho jednej o ponovembrovom slovenskom filme (Slovenský film v ére transkulturality, 2011) a dvoch venovaných srbskému filmu (Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90. rokov, 2008; Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu, 2001). Aktuálne je aj vedúcou riešiteľkou spoločného projektu ÚDFV SAV a FTF VŠMU Slovenská kinematografia po roku 1989, príležitostne sa venuje i recenzentskej práci.

Mgr. Eva Filová, ArtD. (1968) – vyštudovala grafiku na VŠVU a filmovú vedu na VŠMU v Bratislave. Pôsobí na Katedre audiovizuálnych štúdií VŠMU a na Katedre Intermédií a multimédií VŠVU. Publikuje v domácich odborných časopisoch. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje a uvádza filmové večery k výstavám v SNG a filmotékové Kraťasy z archívu v kine Lumiére. Je spoluautorkou rozhlasového cyklu o filme Kino-Ucho. SFÚ v roku 2013 vydal jej knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme.

PhDr. Jaroslav Hochel (1962) – absolvent FiF UK v Bratislave. V rokoch 1989 až 1992 pracoval v archíve SFÚ. Začiatkom 90. rokov sa začal venovať filmovej publicistike (Dialóg, Slovenský denník). V rokoch 1994 až 1998 bol redaktorom časopisu Filmová revue a kultúrnych rubrík denníkov Večerník a Práca. Od roku 1999 pôsobí na voľnej nohe ako filmový publicista a knižný redaktor. Ako redaktor, prekladateľ a/alebo autor hesiel týkajúcich sa slovenskej kinematografie sa podieľal na publikáciách Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti, Ronald Bergan: Film a Univerzum. Po dve funkčné obdobia bol predsedom Klubu filmových novinárov. V súčasnosti pôsobí aj ako jazykový redaktor Film.sk.

Mgr. Martin Kaňuch (1973) – absolvent odboru história a estetika na FF UK v Bratislave. Pôsobí na edičnom oddelení SFÚ. Je šéfredaktorom filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon.

Prof. Václav Macek, CSc. (1952) – autor, resp. editor vyše dvadsiatich kníh o filme a fotografii (Dejiny slovenskej kinematografie spolu s Jelenou Paštékovou, Štefan Uher, Dušan Hanák, Ján Kadár, Slovenská imaginatívna fotografia 1981 – 1997, Súčasná slovenská fotografia, K dejinám slovenského dokumentárneho filmu, Tono Stano, Elo Havetta, Peter Župník, Bratislava zadným vchodom, atď.), prednášal v Poľsku, Česku, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, USA, Maďarsku, Rusku, Číne. Od roku 1993 do roku 2010 pôsobil ako vedúci na Katedre umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií VŠMU, kde v súčasnosti naďalej vyučuje. V spolupráci s Jelenou Paštékovou pripravuje druhé, aktualizované vydanie Dejín slovenskej kinematografie.

Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. (1951) – vyštudovala estetiku a slovenčinu na FFUK v Bratislave. Pôsobí na FTF VŠMU a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa interdisciplinárnej problematike, dejinám slovenskej kinematografie a slovenskej literatúre po roku 1945. Bola vedúcou riešiteľkou kolektívnych grantových projektov (Poetika a politika, Identity a hranice) a školiteľkou viacerých doktorandov. Publikuje monografické práce (Rozprávanie o rozprávaní) a štúdie v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. V súčasnosti pripravuje v spolupráci s Václavom Macekom druhé, aktualizované vydanie Dejín slovenskej kinematografie.


O HODNOTENÝCH FILMOCH SME PÍSALI VO FILM.SK:

Anton Srholec – novinky: Film.sk 10/2015, s. 16 – 17; recenzia: Film.sk 11/2015, s. 26 – 28
Čakáreň – novinky: Film.sk 10/2015, s. 18 – 19; recenzia: Film.sk 11/2015, s. 29 – 31
Čistič – novinky: Film.sk 10/2015, s. 20 – 21; recenzia: Film.sk 11/2015, s. 32 – 34
Eva Nová – rozhovor: Film.sk 10/2015, s. 26 – 29; novinky: Film.sk 11/2015, s. 14 – 15; recenzia: Film.sk 12/2015, s. 28 – 30
Farby piesku – novinky: Film.sk 10/2015, s. 22 – 23; recenzia: Film.sk 11/2015, s. 35 – 37
Koza – novinky: Film.sk 9/2015, s. 14 – 15; recenzia: špeciálne vydanie Film.sk – Projekt 100
Očami fotografky – novinky: Film.sk 9/2015, s. 16 – 17; rozhovor: Film.sk 9/2015, s. 19 – 21; recenzia: Film.sk 10/2015, s. 34 – 36
Rytmus: Sídliskový sen – novinky: Film.sk 7-8/2015, s. 16 – 17; recenzia: Film.sk 9/2015, s. 28 – 30
Vojtech – novinky: Film.sk 12/2015, s. 14 – 15; recenzia: Film.sk 1/2016, s. 26 – 28
Wilsonov – novinky: Film.sk 10/2015, s. 24 – 25; recenzia: Film.sk 11/2015, s. 38 – 40

Daniel Bernát