The Parisian Avant-Garde in the Age of Cinema, 1900 – 1923
Jennifer Wild

(University of California Press, Oakland 2015, 344 strán)

Publikácia je venovaná vývoju vzťahov medzi ranou kinematografiou a avantgardnými umeleckými hnutiami v prvých dvoch dekádach 20. storočia. Autorka skúma spôsoby, akými umelci reagovali na zmeny, ktoré priniesla počiatočná éra filmu pred vznikom filmových avantgárd, a ako kinematografia ovplyvnila kubistické maľby či dadaistické koláže a asambláže, skôr ako sa ich tvorcovia zapojili do tvorby vlastných filmov. Najčastejšie uvádzaným príkladom výtvarného umenia reagujúceho na možnosti pohyblivého obrazu je Akt zostupujúci zo schodov od Marcela Duchampa. Autorka skúma, na čo konkrétne Duchamp reaguje a na aké filmy chodili do kina Pablo Picasso, Fernand Léger, Francis Picabia či Tristan Tzara, a pátra po tom, ako kinematografia ovplyvnila Picabiovu a Duchampovu intelektuálnu abstrakciu alebo Tzarovu taktiku šokujúcich performance.


Boro, l’île d’amour. The Films of Walerian Borowczyk
Kamila Kuc, Kuba Mikurda, Michal Oleszczyk (Ed.)
(Berghahn Books, New York, Oxford 2015, 198 strán)

Zborník textov je venovaný rôznym aspektom tvorby pôvodom poľského režiséra Waleriana Borowczyka, ktorý v roku 1959 opustil Poľsko a usadil sa v Paríži. Okrem tvorby hraných a animovaných filmov sa venoval aj literatúre a výtvarnému umeniu, ktorého rôzne techniky často využíval vo svojich animovaných filmoch, založených na práci s fotografiou, kolážou, akvarelom či kresbou. Jeho fascinácia výtvarným umením je však zjavná aj v prípade hraných filmov, z ktorých sa dá odčítať vplyv natoľko odlišných tvorcov, ako boli Georges Méliès, Sergej Ejzenštejn a Luis Buñuel. Každý z nich zastupuje jeden špecifický aspekt Borowczykovej tvorby – fantáziu, fascináciu montážou a rebéliu proti katolíckej cirkvi a buržoáznej morálke, ktorú často prezentuje vo forme absurdnej komédie. Autori knihy však načrtávajú aj paralely s konzervatívnejšími režisérmi, ako boli Roberto Rossellini či Eric Rohmer, ku ktorým má Borowczyk blízko moralistickým realizmom svojej tvorby.


Monika Mikušová