V čase, keď júnové Film.sk odchádzalo do tlače, prišla z tlačiarne reprezentatívna publikácia Rodinné filmové striebro. Podrobnejšie sa jej budeme venovať v letnom dvojčísle, v aktuálnom vydaní nájdete ako ochutnávku z nej (už druhú v poradí) text Václava Maceka o filme Slnko v sieti. Publikácia vychádza pri príležitosti 60. výročia Slovenského filmového ústavu. Jeho riaditeľom sa koncom apríla stal opäť Peter Dubecký s projektom riadenia SFÚ nazvaným Obnova – kontinuita – rozvoj. V rozhovore prezrádza, ako sa ústav vyrovnáva s krátením rozpočtu, aké sú jeho priority na nasledujúce obdobie, ako bude vyzerať Kino Lumière po rekonštrukcii, kedy sa opäť začne plná prevádzka digitalizačného pracoviska, a venuje sa aj samotnému procesu digitalizácie. „Dôležité je digitalizovať nielen audiovizuálny obsah, teda filmy, ktoré copyrightovo spadajú pod SFÚ, rovnako dôležité je digitalizovať kompletný listinný archív, ktorý sme celý prevzali z Koliby. V tejto chvíli sa stále spracúva a katalogizuje. Bohužiaľ, ten archív je obrovský – súčasťou SFÚ sa po privatizácii Slovenskej filmovej tvorby stalo všetko, čo sa v kinematografii udialo do roku 1996. Tieto listinné materiály sa nachádzajú v priestoroch, ktoré majú požadovanú vlhkosť a teplotu, staráme sa o ne, ale chýbajú nám ľudské zdroje a financie na urýchlenie ich katalogizácie a digitalizácie,“ hovorí Dubecký.

Šesťdesiatemu výročiu SFÚ sa venujeme aj v našom novom seriáli, ktorý sme spustili v minulom čísle. V podrubrike Neviditeľné profesie sme sa pozreli na technickú kontrolu filmov a dva osobnejšie pohľady na Slovenský filmový ústav ponúkajú v podrubrike SFÚ pohľadom... Jelena Paštéková a Marko Škop.

V téme čísla nadväzujeme na májové vydanie a Jaroslav Hochel sa tentoraz detailnejšie pozrel na preklad filmových dialógov a vznik slovenských názvov zahraničných titulov v našej kinodistribúcii. Júnové číslo Film.sk je zároveň posledné, pod ktoré sa podpísal ako jazykový redaktor. Obsah nášho časopisu v tejto pozícii korigoval od októbra 2012, teda vyše desať rokov. Vychytával nielen jazykové chyby a my mu za to ďakujeme.

Bohatá je aj ponuka rubriky Aktuálne, v ktorej pozývame na košický Art Film Fest aj žilinskú Fest Anču, tešíme sa z uvedenia slovenských koprodukčných titulov na festivale vo francúzskom Annecy a rovnako z uvedenia trojice diel Alejandra Jodorowského v slovenských kinách.

Súčasťou čísla je aj príloha Slovenská kinematografia v roku 2022, ktorá tradične rekapituluje uplynulý rok v domácom audiovizuálnom prostredí a sumarizuje množstvo štatistických informácií. Napríklad že vlani prišlo do slovenských kín 4 335 250 návštevníkov, teda o 112,73 % viac než v roku 2021, slovenské kiná vlani uviedli 861 filmov, z toho 291 premiér, v prevádzke bolo 158 komerčných kín a odpremiérovali rekordných 50 slovenských filmov.

Matúš Kvasnička