Martin Kaňuch (ed.):
Jelena Paštéková. Medzi literatúrou a filmom

Slovenský filmový ústav, SAPA, VŠMU, 2023, Bratislava, 104 strán

Zborník zo seminára venovaného vedeckej práci Jeleny Paštékovej, laureátky Ceny Petra Mihálika za rok 2021, sa skladá z textov jej kolegov z oboch jej domovských inštitúcií – Ústavu slovenskej literatúry SAV a Katedry audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. „Skutočnosť, že laureátka Ceny Petra Mihálika profesorka Jelena Paštéková bola na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia Mihálikovou študentkou, upozorňuje na spätosť generácií a na previazanosť individuálnych tvorivých snažení, ktoré vytvárajú celok našej kultúry. Pripomína nielen kontinuitu pohybu myšlienok, ale aj nekompromisné a nezastaviteľné plynutie času,“ píše v laudáciu, ktoré publikáciu otvára, Martin Šulík. Ďalšími textami prispeli Zora Prušková, Katarína Mišíková, Pavel Matejovič, Jana Dudková, Valér Mikula, Martin Ciel, Jana Wild, Zuzana Mojžišová a študenti profesorky Paštékovej. Publikáciu zameranú na vybrané témy a črty Paštékovej bádania v oblasti kinematografie a literatúry uzatvára rozhovor, ktorý s profesorkou viedla Eva Filová, a kniha zaujme aj bohatou kolekciou fotografií z Paštékovej osobného archívu.

mak