Creative Media Desk Slovensko informuje

V júni majú uzávierku dve výzvy programu Kreatívna Európa, podprogramu MEDIA: 1. júna má uzávierku výzva CREA-MEDIA-2023-DEVMINISLATE, European mini-slate development – Vývoj minibalíkov európskych projektov. Ide o podporu vývoja súboru 2-3 audiovizuálnych diel a je určená pre európske nezávislé produkčné spoločnosti s medzinárodnými skúsenosťami a finančnou kapacitou na vývoj niekoľkých projektov súčasne. Je určená len pre spoločnosti z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou (vrátane SR). Do súboru projektov je možné pridať aj jeden krátky film (podpora nových talentov).

Oprávnenými žiadateľmi v tejto schéme sú nezávislé európske produkčné spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je produkcia. Žiadny vysielateľ nesmie v spoločnosti vlastniť viac ako 25 % podiel. Spoločnosť má byť registrovaná v jednej z členských krajín MEDIA, zároveň má patriť medzi krajiny s nízkou produkčnou kapacitou. Spoločnosť musí aj preukázať, že v období od roku 2016 produkovala 1 dielo, animované, hrané alebo dokumentárne, ktoré bolo medzinárodne komerčne distribuované (kino, TV, VOD) v najmenej troch krajinách iných, ako je domáca krajina majoritného producenta.

Prípustnými projektmi sú 1. projekty určené do kín – hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, 2. TV a digitálne platformy –

hrané (film, seriál) dlhšie ako 90 min., dokumentárne (film, seriál) dlhšie ako 50 min.,

animované (film, seriál) dlhšie ako 24 min. Minimálna dĺžka neplatí pre projekty nelineárneho formátu, napríklad z oblasti virtuálnej reality. Nepovinnou súčasťou môže byť

krátky film – podpora výroby, max. 20 min. Fixné čiastky podpory sa v závislosti od žánru a rozpočtu projektu pohybujú od 60 000 do 310 000 eur na celý súbor projektov. Animovaný: film 55 000 eur, seriál 60 000 eur; dokumentárny: film 30 000 eur, seriál 35 000 eur; hraný: film 45 000 eur (rozpočet do 5 mil. eur), 60 000 eur (rozpočet nad 5 mil. eur), seriál 55 000 eur (rozpočet do 5 mil. eur), 75 000 eur (rozpočet medzi 5 a 20 mil. eur), 100 000 eur (rozpočet nad 20 mil. eur); krátky film (nepovinná súčasť súboru) 10 000 eur. V predchádzajúcich dvoch rokoch boli slovenské spoločnosti v rámci tejto schémy mimoriadne úspešné, v každom roku získali podporu svojho minibalíka 3 slovenské produkčné spoločnosti.

Dvadsiateho júna má uzávierku výzva CREA-MEDIA-2023-FILMSALES – European film sales – Európski obchodní zástupcovia. Ide o automatickú podporu pre obchodných zástupcov, vypočítanú na základe výsledkov z predchádzajúceho roka, a je nutné ju následne reinvestovať.

vs