Po MIDPOINT Series Launch držíme svoj projekt pevne v rukách

MIDPOINT Series Launch zažil v roku 2022 svoj 8. ročník. Workshop s medzinárodnou rezonanciou poskytol na troch týždňových offline a mnohých online stretnutiach deviatke európskych projektov neobyčajne silné zázemie na vývoj z literárnej i producentskej stránky. Zúčastnil som sa na ňom ako producent pripravovanej televíznej/online série scenáristu a režiséra Matúša Krajňáka Other White.

MIDPOINT Institute je organizácia s dlhodobým zameraním na vývoj hraných látok – celovečerných foriem, krátkych filmov a v poslednej už skoro dekáde aj vysokoprofilovej seriálovej tvorby. Pracuje s projektmi prevažne v ranom štádiu a kreatívne tímy tak majú v dialógu so špičkou medzinárodných lektorov*iek šancu urobiť kľúčové rozhodnutia. Pre každé z týchto odvetví ponúka MIDPOINT celú plejádu workshopových výziev, konkrétne seriálovej tvorbe sa venuje napríklad aj MIDPOINT Writerʼs Room. Zameriam sa na vlajkový Series Launch, ktorý sa od etablovania v roku 2015 vyprofiloval ako jeden z popredných projektov svojho druhu v Európe i vo svete. Seriálová krajina patrí k tým najdynamickejším odvetviam súčasnej audiovízie, vytvára nové výzvy a špecifické potreby na diváckej strane a rovnako na poli industry. Aj týmito výzvami sa zaoberá práve Series Launch.

Tri fázy workshopu komplexne reflektujú potreby rôznorodých projektov. V jednotlivých troch určených „laboratóriách“ sa vedľa seba ocitajú žánrovo i tematicky rozmanité tvary a okrem dialógu s oficiálnymi lektormi sa prirodzene odvíja dialóg medzi prihlásenými profesionálmi*kami. Je dôležité upriamiť pozornosť aj na networkingový rozmer workshopu, ktorý svojím programom praje vzniku nových spoluprác či koprodukcií. Už v súčasnosti, skoro bezprostredne po absolvovaní workshopu, viem s radosťou zhodnotiť, že začala vznikať ďalšia seriálová koprodukcia v našej spoločnosti guča.

Prvé kolo workhopu zasadením na pitoreskný český vidiek naladilo na intenzívne písanie a prepisovanie. Zameraním sa takmer výlučne na pomenovanie centrálnych tém a príbehové „motory“ slúžilo najmä scenáristickej príprave. Snahou našej skupiny pod vedením renomovaného maďarského scenáristu a producenta Gábora Kriglera bolo čo najviac „skicovať“ a na ďalší deň prinášať nové, čo najkonkrétnejšie riešenia.

Nadväzujúce júnové kolo sa konalo v Bratislave a cielilo primárne na vytváranie producentských stratégií. Získali sme silnú bázu informácií, pozadí a dát, ktoré zásadným spôsobom posilnili naše producentské know-how. Inými slovami, z druhého kola sme odchádzali s konkrétnymi scenármi možného financovania a s bližším pomenovaním hráčov relevantných pre náš projekt a ciest, ako sa k nim dostať. V tomto smere má každý projekt špecifické potreby. Naša séria je indie dramedy sitkom o generácii ambicióznych mladých Východoeurópanov*iek, ktorí*e sa snažia preraziť v postbrexitovom Londýne a boria sa so stereotypizáciou a s veľkou konkurenciou miestnych. Je preto zamýšľaný ako širšia koprodukcia krajín východnej Európy a Spojeného kráľovstva. Výzvou sú pre nás teda medzinárodní vysielatelia a streameri.

Finálne kolo vyvrcholilo v novembri pitchingom v rámci industry sekcie na estónskom festivale Tallinn Black Nights. Predchádzal tomu precízny tréning s vynikajúcou Agathe Berman. Na prezentáciách sa zúčastnili medzinárodní „decision makers“ a nasledovali plodné stretnutia, z ktorých viaceré dodnes pokračujú v online priestore.

 Účastníkov workshopu vyberali z desiatok prihlásených projektov a ako tím sme veľmi vďační, že sme mali príležitosť byť súčasťou finálneho výberu. Dnes, po absolvovaní workshopu, máme pilotný diel, s ktorým sme spokojní, ako aj prezentačný balík pripravený pre market obsahujúci mini „bibliu” a iné materiály. Získali sme množstvo kontaktov, presne sme pomenovali piliere našej série aj cesty, ako môže ďalej napredovať. V neposlednom rade bol Series Launch 2022 aj o láskavých stretnutiach blízkeho druhu. Moju účasť a účasť Matúša Krajňáka podporil formou štipendia Audiovizuálny fond.

Matej Sotník, producent a distribútor