FERUÁR 2023

1. 2. 1928 Rudolf Silný – vedúci výroby (zomrel 1. 8. 2006)

3. 2. 1933 Miloš Pietor st. – režisér, herec (zomrel 25. 3. 1991)

9. 2. 1933 Viliam Čánky – vedúci výroby (zomrel 27. 10. 1992)

 10. 2. 1943 Ladislav Kraus – kameraman

11. 2. 1963 Martin Ciel – filmový teoretik a kritik

12. 2. 1963 Zora Szomolányiová – kameramanka

13. 2. 1928 Andrej Kristín – režisér, kameraman (zomrel 4. 9. 2008)

 17. 2. 1903 Oľga Adamčíková – herečka (zomrela 16. 8. 1992)

21. 2. 1948 Dušan Kaprálik – herec

23. 2. 1913 Ján Ladislav Kalina – spisovateľ, prekladateľ (zomrel 3. 1. 1981)

 23. 2. 1938 Milan Sládek – mím, choreograf

24. 2. 1943 Juraj Bindzár – režisér, scenárista, publicista, folkový spevák (zomrel 24. 6. 2019)

25. 2. 1973 Vladislav Struhár – režisér

28. 2. 1943 Ivan Giač – herec

29. 2. 1928 Anton Januš – herec (zomrel 25. 9. 2001)