SCANDI – prehliadka súčasných severských filmov
(9. ročník, 24. – 31. 1., KINO FILM EUROPE, ĎALŠIE KINÁ V BRATISLAVE A INÝCH MESTÁCH NA SLOVENSKU)
Súčasný škandinávsky film patrí medzi najvýznamnejšie a najprogresívnejšie svetové kinematografie. Témy týchto filmov sú aktuálne a zasahujú divákov na všetkých kontinentoch. Hovoria o postavení jedinca v spoločnosti, nastupujúcom extrémizme, populizme, ale aj o rode, feminizme, životnom prostredí alebo znevýhodnených skupinách. Akcentované sú aj témy globalizácie sveta či príčin a dôsledkov rozkolísania a rozdelenia spoločnosti. Prehliadka Scandi prináša každoročne najkvalitnejšie a najpozoruhodnejšie kinematografické diela rôznych žánrov z piatich severských krajín (Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko a Island).
Film Europe, Matúškova 10, 831 01 Bratislava
tel. č.: +421 915 920 554 (Kristína Ružičková, projektová manažérka)
www.filmeurope.eu


Visegrad Film Forum Bratislava
(10. ročník, 15. – 18. 3., BRATISLAVA)
Networkingové a edukačné podujatie združujúce na medzinárodnej úrovni filmových študentov a profesionálov z tohto prostredia. Ponúka priestor na diskusiu o tom, čo všetko stojí za vznikom filmového diela, ako aj o aktuálnych trendoch v kinematografii. Počas štyroch dní ponúkne bohatý audiovizuálny program, zložený z prednášok a premietaní, sprevádzaný diskusiami s uznávanými filmármi.
Boiler, n. o., Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
tel. č.: +421 948 050 189, e-mail: infovff@gmail.com (Jakub Viktorín)
www.visegradfilmforum.com


Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST Bratislava
(30. ročník, 15. – 19. 3., BRATISLAVA A OZVENY VO VYBRANÝCH KINÁCH V MESTÁCH TRNAVA, KEŽMAROK, LEVICE, LUČENEC, MARTIN, MODRA, NOVÉ ZÁMKY, NITRA, TRENČÍN, POPRAD, KOŠICE, PREŠOV, BANSKÁ BYSTRICA, DUBNICA NAD VÁHOM, PRIEVIDZA)
MFF Febiofest je jednou z najväčších a najdlhšie prebiehajúcich filmových prehliadok na Slovensku, ktorá sa koná kontinuálne od roku 1994 v Bratislave a s vybranou kolekciou filmov aj v ďalších slovenských mestách. Stálou ambíciou festivalu je objavovať a prinášať neopozerané a výnimočné filmové tituly, v súťažných sekciách sa sústrediť predovšetkým na stredoeurópsky región, prezentovať novinky zo slovenského a z českého filmu, objavovať hlbšie súvislosti, predstaviť výnimočných hostí, uviesť silný a rešpektovaný industry program pre filmových profesionálov. Dôležitou a stálou ideou Febiofestu je aj jeho „putovanie“ do slovenských regiónov, v ktorých si festival každý rok zväčšuje divácku základňu, čím prispieva k zvyšovaniu regionálneho významu podujatia a podporuje kultúrny rozvoj v kinách mimo Bratislavy.
Asociácia slovenských filmových klubov, Grösslingová 43, 811 09 Bratislava
tel. č.: +421 2 5465 2017, e-mail: asfk@asfk.sk (prezident festivalu Peter Dubecký, programový riaditeľ Ondrej Starinský, výkonná riaditeľka Ľubica Orechovská, riaditeľ Industry Days Tomáš Hudák, koordinátorka programu Monika Lošťáková)
www.febiofest.sk


Týždeň slovenského filmu
(9. ročník, termín sa upresní, BRATISLAVA)
Bilančná prehliadka slovenských filmov, ktoré mali premiéru v slovenských kinách v roku 2022. Súčasťou podujatia býva pravidelne sprievodný program vrátane odborných panelových diskusií súvisiacich s hodnotením hraných, dokumentárnych a animovaných filmov predchádzajúceho roka. Presná podoba prehliadky a termín jej konania budú vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu rekonštrukciu Kina Lumière, tradičného miesta prehliadky, oznámené dodatočne.
► Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
e-mail: miroslav.ulman@sfu.sk (Miro Ulman)
www.tyzdenfilmu.sk


Ekotopfilm-Envirofilm festival
(50. ročník, 22. – 26. 5., BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA)
Najstarší environmentálny festival na svete, založený v roku 1973, vytvoril jedinečnú celoslovenskú platformu venujúcu sa téme trvalo udržateľného rozvoja. Dovedna už festival navštívilo viac ako milión divákov, v priebehu roka navštívi Ekotopfilm v 50 mestách viac ako 80 000 ľudí z celého Slovenska. Festival si vytvoril viac ako 5 000 partnerstiev v 58 krajinách sveta vrátane spolupráce s organizáciami OSN, UNESCO, UNEP či IAAE. Jeho zámerom je praktické environmentálne vzdelávanie prostredníctvom pútavých filmov, pestrých prezentácií a kreatívnych workshopov. Festival kladie dôraz na výchovu mladej generácie, pre ktorú organizuje špeciálny Junior festival. Na jednej platforme prepája verejný, súkromný a tretí sektor (vláda, mestá, mimovládne organizácie). Ekotopfilm priniesol na Slovensko mnohé známe osobnosti, ako Jane Goodall, monacké knieža Alberta II., Sea Shepherda či Polly Higgins.
► e-mail: info@ekotopfilm.sk
www.ekotopfilm.sk


ANIMOFEST
(18. ročník pre animované filmy a 8. ročník pre hrané filmy, 15. 6., BRATISLAVA)
Medzinárodný festival Animofest vznikol s cieľom konfrontácie maturantov domovskej školy so študentmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia študentských prác, slovenských aj zahraničných, na festivale dáva študentom školy spätnú väzbu, ktorá je nevyhnutná pre ich ďalší rozvoj a tvorbu.
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava
tel. č.: +421 902 901 910, e-mail: uat@uat.sk, sklarova@uat.sk (Natália Sklářová)
www.uat.sk


Prehliadka panoramatických 70 mm filmov
(8. ročník, 30. 6. – 1. 7., BANSKÁ BYSTRICA)
Cieľom prehliadky je každoročne umožniť návštevníkom z Banskej Bystrice a okolia zúčastniť sa na unikátnom premietaní z klasického filmového pásu, čo je v dnešnej digitálnej dobe čoraz väčšou raritou. Zažiť premietanie z klasického filmu sa stáva čoraz väčšou vzácnosťou. A vidieť „kráľovský formát“ je skoro nemožné. Zachovaných aj nových filmových kópií je veľmi málo a stále funkčnej 70 mm techniky ešte menej. Prehliadka v Banskej Bystrici má niekoľko špecifík, ktorými sa výrazne odlišuje od podobných prehliadok v Európe. Keďže sa premieta pod holým nebom, je to najmenšia prehliadka filmov – počas dvoch večerov sa uskutočnia dve filmové projekcie. Zároveň je to jediná pravidelná prehliadka 70 mm filmov pod holým nebom – amfiteáter v Banskej Bystrici je posledné známe letné kino v Európe, ktoré môže premietať a aj premieta 70 mm panoramatické filmy. Projekcie sa uskutočňujú na panoramatickom plátne veľkom 32 × 14 metrov. Z miesta premietania je nádherný výhľad na večernú Banskú Bystricu.
OZ za! amfiteáter, Letné kino na amfiteátri 494/2, 974 01 Banská Bystrica
tel. č.: +421 907 324 341, e-mail: havlik.juraj@gmail.com (Juraj Havlík, štatutár), tel. č.: +421 905 272 225, e-mail: skoluda@cinema.sk (Ing. Ivan Školuda)
http://bbamfiteater.sk, www.facebook.com/amfik.bb


ART FILM FEST
(29. ročník, 16. – 24. 6., KOŠICE)
Najstarší a najväčší slovenský filmový festival svojho druhu ponúka rozsiahly priestor na prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade kvalitatívny výber snímok zo slovenského audiovizuálneho prostredia. Dominantami programu sú dve súťažné sekcie – pre hrané a krátkometrážne tituly. Obe hodnotia medzinárodné poroty, ktoré udeľujú najvyššie ocenenie Modrého anjela pre najlepší film a v kategórii celovečerných hraných filmov aj za réžiu a pre herečku a herca. V nesúťažných sekciách sa uvádzajú diela etablovaných tvorcov, významné filmy národných kinematografií, kultové snímky, ktoré sa zapísali do histórie kinematografie, tematicky zamerané filmové projekty, ale aj profily či retrospektívy oceňovaných umelcov. Súčasťou podujatia je odovzdávanie cien Hercova misia a Zlatá kamera, ktorými festival oceňuje výrazné osobnosti domácej i svetovej kinematografie.
ART FILM FEST, s. r. o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 2085 5100, e-mail: info@artfilmfest.sk, peter.nagel@artfilmfest.sk (Peter Nágel, umelecký riaditeľ)
tel. č.: +421 903 461 772 , e-mail: juraj.curny@artfilmfest.sk, press@artfilmfest.sk (Juraj Čurný, hovorca festivalu)
www.artfilmfest.sk


Cineama
(31. ročník, 15. – 17. 9. , BARDEJOVSKÉ KÚPELE)
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby detí, mládeže aj dospelých autorov. Trojdňový festival, ktorým súťaž každoročne vrcholí, je oslavou amatérskeho filmu, miestom príjemných stretnutí, vzdelávania a inšpirácie. Súťažný program doplnia špeciálne projekcie, tvorivé dielne, diskusie, koncerty a filmový kvíz.
Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
tel. č.: +421 2 2047 1252, e-mail: pavel.smejkal@nocka.sk (Pavel Smejkal)
www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama


Fest Anča 2023
(16. ročník, 29. 6. – 2. 7., ŽILINA, ONLINE)
Medzinárodný festival animácie Fest Anča je jediným festivalom animácie pre dospelé publikum a festival s najväčšou prehliadkou krátkeho filmu na Slovensku. Festival kontinuálne popularizuje animovaný aj krátky film pre široké publikum, venuje sa budovaniu profesionálneho prostredia na Slovensku a rozvoju mladých talentov a prezentuje slovenskú tvorbu v zahraničí. Festival prináša premiéry animovaných filmov, prezentuje históriu odvetvia, národné produkcie a nové trendy. Aj tento rok predstaví vyše 300 animovaných filmov zo slovenskej i zahraničnej produkcie. Festival si za 15 rokov vytvoril stabilné miesto medzi filmovými festivalmi doma i v Európe a je zakladajúcim členom siete animovaných festivalov Animation Festival Network.
OZ Fest Anča, Štefánikova 16, 811 04 Bratislava
tel. č.: +421 948 941 594, e-mail: pr@festanca.sk (Regina Ulejová)
www.festanca.sk


Letný filmový festival 4 živly: Svetlo
(25. ročník, 9. – 13. 8., BANSKÁ ŠTIAVNICA)
Podujatie každoročne premieta tematicky prepojenú kolekciu filmov a k nim usporadúva sprievodné akcie; témou okrúhleho, 25. ročníka sa stane Svetlo. Kolekcia hraných, animovaných, dokumentárnych aj experimentálnych filmov celovečernej i krátkej metráže ponúkne obsiahly pohľad na tému optikou čo najrôznorodejších tvorcov. Dejiskami festivalu budú banskoštiavnické kino, kultúrne centrum, lokálne podniky i amfiteáter s výhľadom na celé mesto. Väčšinu projekcií budú sprevádzať lektorské úvody, chýbať nebudú diskusie s tvorcami, prednášky odborníkov mimo filmovej oblasti ani sprievodné podujatia z oblasti hudby, literatúry či vizuálneho umenia. Neoddeliteľnou súčasťou programu budú aj tentoraz Detské 4 živly, teda súbor projekcií určených detskému publiku, doplnený o tvorivú dielňu.
► OZ štyri živly, Legionárska 15, 831 04 Bratislava
tel. č.: +421 915 711 880, e-mail: pr@4zivly.sk (štatutárny zástupca – Ondrej Starinský, Peter Gašparík)
www.4zivly.sk


Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany
(18. ročník, 11. – 17. 9., PIEŠŤANY)
Cinematik je etablované a divácky úspešné medzinárodné filmové podujatie, orientované primárne na prezentovanie európskeho a slovenského filmu. Festival organizuje dve súťažné sekcie s medzinárodnými porotami a množstvo informatívnych sekcií, ktoré sa tematicky dopĺňajú a v súhrne predstavujú to najlepšie zo súčasnej zahraničnej i domácej filmovej produkcie, ako aj kvalitné podujatia pre profesionálov, semináre, workshopy, masterclassy a ďalší program. Festival predstavuje medzinárodnú platformu na prezentáciu a propagáciu slovenského filmu, hlavne dokumentárneho, a dôsledne napĺňa svoju pôvodnú stratégiu orientácie na mladého diváka s dôrazom na rozvíjanie jeho estetického vnímania, kritického myslenia a filmovej gramotnosti.
Cinematik, s. r. o., Lazaretská 2398/1, 811 08 Bratislava
tel. č.: +421 948 445 565, e-mail: festival@cinematik.sk
www.cinematik.sk


CINEDU
(5. ročník, 18. – 30. 9., NOVÉ MESTO NAD VÁHOM)
Ambíciou filmového festivalu Cinedu je obohatiť kultúrny život a filmovú ponuku pre deti a mládež o kvalitné domáce aj zahraničné hrané i dokumentárne filmy, a to celovečerné aj krátkometrážne. Cinedu podporuje vzdelávanie a filmovú gramotnosť, snaží sa rozširovať obzor mladých divákov, umožniť im poznávať nové kultúry, porozumieť európskej kultúre a iným kultúram, preberať s nimi rôznorodé dôležité témy. Pracuje s vekovými kategóriami od najmladších divákov až po tínedžerov a mladých dospelých. Každý film má na školských predstaveniach krátky úvod a po predstavení sa s deťmi vedú diskusie. Víkendový program Cinedu je určený pre celé rodiny a okrem sledovania príťažlivých filmov sa deti môžu prihlásiť aj na workshopy. Filmový festival Cinedu je filmovým podujatím s edukačnými prvkami, zahrnutým do zoznamu Európskej asociácie filmov pre deti ECFA.
OZ Cinedu, Nová Bošáca 335, 913 08
tel. č.: +421 948 445 565, e-mail: director@cinedu.sk (Ľudmila Cviková, riaditeľka festivalu)
www.cinedu.sk


Medzinárodný filmový festival Agrofilm
(39. ročník, 2. – 7. 10., NITRA, ONLINE)
Agrofilm je jedinečný filmový festival o poľnohospodárstve, potravinárstve, trvalo udržateľnom využívaní prírodných zdrojov, vede, výskume a živote na vidieku. Každoročnou ambíciou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, ktoré je organizátorom festivalu, je osloviť audiovizuálnou a zážitkovou formou verejnosť aj odborné publikum najnovšími poznatkami vedy a výskumu v oblastiach, ktoré podstatne ovplyvňujú kvalitu nášho života a naše zdravie. Súčasťou festivalu sú sprievodné podujatia, ako vernisáž výstavy či odborné diskusné fórum.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
tel. č.: +421 37 6546 126, e-mail: nina.pastierikova@nppc.sk (Nina Pastieriková, tajomníčka festivalu)
www.agrofilm.sk


Filmový festival POCITY 2023
(14. ročník, 5. – 11. 10., PREŠOV)
Festival predstavuje svojím formátom a charakterom jediné podujatie svojho druhu v meste Prešov. Prináša vyváženú dramaturgiu s dôrazom na umelecký a kultúrny potenciál filmových diel slovenskej a európskej kinematografie a je funkčnou alternatívou k bežnej distribúcii multiplexových kín. Cieľom festivalu je priniesť divákom kvalitné artové filmové diela a sprievodné podujatia a vyplniť chýbajúce miesto v kultúrnom kalendári mesta. Dlhoročnou snahou festivalu je prinášať umelecky hodnotné diela s dôrazom na slovenskú kinematografiu a slovenských tvorcov, ako aj poskytnúť priestor na prezentáciu filmovej tvorby mladých umelcov (profesionálov i amatérov) z celého Slovenska v samostatnej sekcii Pocity v kraťasoch, ktorá bude v roku 2023 opäť súťažná a víťazný film bude ocenený soškou Zrnko soli. O spustení prihlasovania krátkych filmov bude festival informovať prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky.
PO.CITY, Prostějovská 28, 080 01 Prešov
tel. č.: +421 907 227 329, e-mail: festivalpocity@gmail.com (Nina Šilanová)
www.pocityfilm.sk


Medzinárodný festival horských filmov Poprad
(31. ročník, 11. – 15. 10., POPRAD, KEŽMAROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ONLINE)
Poslaním festivalu je umožniť každoročnú medzinárodnú súťažnú prehliadku filmových diel orientovaných na spoznávanie športového i každodenného života ľudí v horskom prostredí, diel vyzdvihujúcich krásu horskej flóry a fauny, ochranu prírody, životného prostredia a tradičnej kultúry iných národov. Najnovšie horské filmy od profesionálnych aj amatérskych tvorcov z celého sveta sa prezentujú počas piatich dní a hodnotí ich medzinárodná porota. Popri klasických predstaveniach súťažných filmov ponúka festival divákom multimediálne besedy s významnými osobnosťami spoločenského a športového života, fotografické výstavy, premietania pre školy, nesúťažné filmy a poskytuje množstvo príležitostí na zaujímavé stretnutia, veľmi dôležité pre ďalší rozvoj medzinárodných vzťahov v oblasti kultúry a filmu.
Horský film Poprad, n. f., Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel. č.: +421 52 7721 060, e-mail: horskyfilm@slovanet.sk, horskyfilmpoprad@gmail.com
www.mfhf.sk, www.facebook.com/mfhf.sk


Filmový festival inakosti
(17. ročník, 22. – 28. 10., BRATISLAVA)
Filmové podujatie určené pre LGBTI+ ľudí, ich rodičov, deti a priateľov. Ide o kultúrnu a osvetovú aktivitu, zameranú na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o živote LGBTI+ ľudí. Festival sa snaží prispieť k eliminácii homofóbnych a xenofóbnych postojov v spoločnosti, poskytnúť LGBTI+ minorite kultúrno-spoločenský rámec na sebapoznávanie. Program tvoria súčasné krátke i dlhometrážne filmy rôzneho druhového zaradenia, ktoré tematizujú rozmanité aspekty života LGBTI+ ľudí. Filmy sú rozdelené do sekcií Súčasný queer film, Queer Classics, Teplé Česko-Slovensko, FFI deťom, Queer Ázia.
Iniciatíva Inakosť, Rajská 4, 811 08 Bratislava
tel. č.: +421 911 208 452, e-mail: info@ffi.sk (Zita Hosszúová)
www.ffi.sk


Be2Can 2023 – prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes
(10. ročník, 11. – 18. 10., KINO FILM EUROPE, ĎALŠIE KINÁ V BRATISLAVE A INÝCH MESTÁCH NA SLOVENSKU)
Prehliadka Be2Can prináša slovenským divákom v predpremiérach výrazné artové snímky súčasnej svetovej festivalovej kinematografie. Dramaturgia prehliadky uvádza často divácky náročné, ale kinematograficky výnimočné tituly z hlavných súťažných sekcií aktuálnych ročníkov európskych filmových festivalov. Be2Can nie je len zdrojom informácií, ale aj platformou na inšpiráciu a dialóg. Napomáha začleniť festivalový film do bežného diváckeho povedomia bez toho, aby rezignovala na odborné hľadisko. Prehliadka navyše zasadzuje vybrané diela do kontextu spolu so sprievodným edukatívnym programom. Aktívne spoluvytvára segment publika, pre ktorý tvorí festivalový film bežnú a vyhľadávanú súčasť diváckej skúsenosti.
Film Europe, Matúškova 10, 831 01 Bratislava
tel. č.: +421 915 920 554 (Kristína Ružičková, projektová manažérka)
www.filmeurope.eu


Festival študentských filmov Áčko 2023
(27. ročník, 18. – 21. 10., BRATISLAVA, ONLINE)
Cieľom tohto ročníka s témou Realita je nielen prezentovať filmy začínajúcich tvorcov, ale aj prezentovať audiovíziu ako niečo živé, čo sa musí neustále prispôsobovať realite a novým trendom, či už technicky, obsahovo, alebo personálne. Program festivalu ponúkne súťažné pásma domácich študentských filmov a nesúťažné pásma filmov z partnerských škôl. Návštevníci sa môžu tešiť aj na masterclassy so známymi ľuďmi z prostredia audiovízie či na diskusie na aktuálne témy. Počas štyroch dní strávených na FTF VŠMU budú mať možnosť získať nové, inšpiratívne nápady a myšlienky.
Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava
tel. č.: +421 907 970 414, +421 944 019 991, e-mail: gabriela.turtakova@vsmu.sk, tkubica1@vsmu.sk (Gabriela Turtáková, Tomáš Kubica)


AZYL SHORTS 2023
(14. ročník, 18. – 21. 10., BANSKÁ BYSTRICA A ĎALŠIE MESTÁ NA SLOVENSKU, PO SKONČENÍ OBSAH ONLINE)
Medzinárodný festival krátkych filmov a videoklipov je podujatie s dlhoročnou tradíciou. Azyl Shorts prináša filmovým fanúšikom kvalitné krátkometrážne filmy rôznych druhov a žánrov zo svetových festivalov, ako Cannes, Sundance a podobne. Diváci môžu v programe nájsť aj krátke filmy z krajín V4, filmy pre najmladších prinášame v spolupráci s Fest Ančou a filmy, ktoré vznikli pred rokom 1989, zaraďujeme do programu v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je súťaž minútových filmov, päťminútových filmov a videoklipov, do ktorej sa uchádzači môžu zapojiť prostredníctvom webu. Tie najlepšie filmy, o ktorých rozhoduje medzinárodná porota, sa potom dostanú k divákom naprieč krajinami v rámci každoročnej série premietaní. Súčasťou podujatia je aj päťdňový workshop, do ktorého sa môžu zapojiť študenti stredných škôl so záľubou vo filme a v audiovízii.
AZYL Production s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
tel. č.: +421 908 442 463, e-mail: alex@azyl.sk (Alex Pošová, festivalová koordinátorka)
azylshorts.sk/sk/domov/


Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet
(24. ročník, 5. – 11. 11., BRATISLAVA, ONLINE)
Do kín na celom Slovensku aj do slovenského online prostredia prináša festival Jeden svet každoročne dlhometrážne dokumentárne filmy z celého sveta, pásma krátkometrážnych dokumentárnych filmov a súťažnú sekciu Slovensko a Česko za ľudské práva, ktorej zámerom je podporiť domácu a českú dokumentárnu tvorbu. Táto tvorba nekompromisne reflektuje zložitú súčasnosť, ktorá sa neustále a rýchlo mení. Okrem hlavného programu sa každý rok konajú premietania na stredných školách. Jedným svetom sú aj regióny a malé komunity po celom Slovensku. Od roku 2021 ponúka festival filmovým profesionálom unikátny industry program, zameraný na spoločenský dosah filmov – Dni zmeny.
Človek v ohrození, n. o., Baštová 5, 811 03 Bratislava
e-mail: eva.krizkova@clovekvohrozeni.sk (Eva Križková, výkonná riaditeľka)
e-mail: zuzana.slobodova@clovekvohrozeni.sk (Zuzana Slobodová, koordinátorka komunikácie a sociálnych sietí)
www.jedensvet.sk


Festival dobrodružných filmov HoryZonty
(18. ročník, 9. – 11. 11., TRENČÍN)
Prehliadka slovenských a zahraničných dokumentárnych i hraných filmov o cestovaní, o výnimočných športových výkonoch, o živote tradičných prírodných kultúr, ako aj o ekologických problémoch oslovuje širokú skupinu laických divákov i odborníkov. Súčasťou festivalu je medzinárodná filmová súťaž o päť cien. Hlavný program festivalu prináša divákom približne 35 filmov rôznej metráže. Prelínajú sa s multimediálnymi prezentáciami hostí, ktorí sa prídu podeliť o svoje výnimočné výkony a motivujú tým ostatných k aktívnemu spôsobu života. V rámci podujatí sprievodného programu – od špeciálnych workshopov cez tematické, zväčša fotografické výstavy až po športové a zážitkové podujatia pre verejnosť v centre mesta – má každý možnosť aktívne sa zapojiť do niektorej výzvy a vyskúšať si svoje schopnosti a zručnosti.
OZ HoryZonty, Radlinského 9, 911 05 Trenčín
tel. č.: +421 903 770 896, e-mail: info@horyzonty.sk (Mgr. Mária Dutková)
www.horyzonty.sk


MittelCinemaFest – stredoeurópsky festival talianskeho filmu
(21. ročník, 30. 11. – 3. 12., BRATISLAVA)
MittelCinemaFest každoročne prináša do Bratislavy výber zo súčasnej talianskej kinematografie, aktuálne novinky ocenené kritikou a uvedené na najprestížnejších filmových festivaloch v Cannes, Benátkach či Karlových Varoch. Nechýbajú v ňom najnovšie snímky renomovaných a svetovo uznávaných talianskych režisérov a zároveň ponúka pohľad na režisérske debuty a nové talenty.
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Kapucínska 7, 811 03 Bratislava
tel. č.: +421 2 5930 7111, e-mail: iicbratislava@esteri.it (Adriana Šulíková)
www.iicbratislava.esteri.it


Slávnosť krátkeho filmu
(8. ročník, DECEMBER, BRATISLAVA, TRNAVA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ĎALŠIE VYBRANÉ SLOVENSKÉ MESTÁ)
Slávnosť krátkeho filmu nadväzuje na podujatie, ktoré vzniklo vďaka medzinárodnej iniciatíve Deň krátkeho filmu. Tá prináša do rôznych kútov sveta krátke filmy v rozličných podobách a formách. Toto podujatie sa spravidla koná 21. decembra, v najkratší deň v roku, ktorý je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu. Slávnosť krátkeho filmu organizuje a kurátorsky zastrešuje občianske združenie Disco sailing.
OZ Disco sailing, Štefánikova 879/7, 811 06 Bratislava
e-mail: denkratkehofilmu@gmail.com, info@discosailing.com (Alexandra Gabrižová)
www.denkratkehofilmu.sk, www.facebook.com/slavnostkratkehofilmu

Poznámka redakcie: V prílohe informujeme len o festivaloch a prehliadkach, ktoré sa charakterizujú ako filmové. Filmová tvorba býva vo väčšej či v menšej miere zastúpená aj na multižánrových podujatiach, o ktorých budeme zväčša informovať v čase ich konania.

Festivaly a prehliadky môžu svoju podobu či termín konania meniť.

Spracovala Zuzana Sotáková