Tomáš Galierik
Filmové miesta. 2. diel
(Dajama, Bratislava, 2022, 160 s.)

Popularizačná kniha Tomáša Galierika Filmové miesta. 2. diel nadväzuje na rovnomennú publikáciu z roku 2021. Predstavuje Slovensko ako krajinu plnú filmových lokácií a spomína množstvo slovenských či zahraničných filmov, ktoré sa na jednotlivých miestach nakrúcali. Tento filmový zemepis postupuje netradične od východu na západ – od Košíc až po Skalicu – a okrem konkrétnych miest a filmov predstavuje aj viaceré filmové profesie, ktoré s výberom lokácií súvisia. Popri funkcii lokačného manažéra sa venuje aj filmovým architektom a scénografom, Viliamovi Jánovi Gruskovi či Tomášovi Berkovi. Čitateľov možno zaskočí, že v nej chýbajú niektoré dôležité miesta, ako Bratislava či Banská Štiavnica, tie sú však spracované už v prvom diele, ktorý mapoval slovenské filmové lokácie od západu na východ. Kniha je určená širokej verejnosti a je vyskladaná predovšetkým z atraktívnych zaujímavostí. Na jej vizuálnej stránke spolupracoval Slovenský filmový ústav, ktorý autorovi poskytol fotografie zo slovenských filmov.
 

Lucie Králová
Rozumět televizi
(NAMU, Praha, 2021, 295 s.)

Na jeseň minulého roka, napriek vročeniu, vyšla v NAMU kniha Rozumět televizi, v ktorej česká dokumentaristka, scenáristka, producentka a pedagogička FAMU Lucie Králová skúma dokumentárny film v produkčnej kultúre Českej televízie. Výsledkom dlhodobého etnografického výskumu inštitucionálnych a mocenských mechanizmov je kombinácia teoretických častí, venovaných metodológii, inštitucionálnej analýze či žánru dokumentárneho filmu v rámci televíznej produkcie, s autorkinými denníkovými záznamami a rozhovormi. Predovšetkým zápisky z „terénneho denníka“, ako ho Králová nazýva, ilustrujú prostredie skostnatenej (kultúrnej) inštitúcie. „Od začiatku môjho kontaktu so svetom televízie ma udivoval spôsob argumentácie televíznych pracovníkov (,takto sa to v ČT robí/nerobí ʻ) aj samozrejmosť, s akou sa tento slovník bežne používal. Bola som pre televíziu ,famákʻ, ktorý veci zbytočne zdržuje, komplikuje a ,robí problémyʻ,“ píše Králová v úvodnej kapitole Aby obrazovka nesčernela, pomenovanej podľa výroku dramaturga ČT po jeho konštatovaní „Vy ste asi ešte nepochopili, o čo v televízii ide?“ Králová tak z priznanej a reflektovanej pozície „insiderky“ odhaľuje myslenie dramaturgov a ľudí rozhodujúcich o obsahu vysielania ČT, a teda aj ideové smerovanie celej inštitúcie.


Bill Nichols
Úvod do dokumentárního filmu

(NAMU, Praha, 2022, 320 s.)

Vo vydavateľstve pražskej Akadémie múzických umení vyšlo druhé vydanie knihy Billa Nicholsa Úvod do dokumentárního filmu, ktorá je kľúčovým textom o dejinách a teórii, ale aj o rétorike, poetike a estetike dokumentárneho filmu. V českom preklade vyšla prvýkrát v roku 2010, no rýchlo sa rozobrala. Kniha je napísaná prístupným a zrozumiteľným jazykom a je určená predovšetkým študentom dokumentárneho filmu a filmových štúdií. Skladá sa z deviatich kapitol, ktoré majú podobu odpovedí na základné otázky týkajúce sa ontológie, etiky, rétoriky a poetiky, ale aj žánrov a foriem dokumentárnych filmov. Nichols ponúka nielen definíciu dokumentárneho filmu, ale rozoberá aj to, akým spôsobom získava hlas. Historický pohľad na dokumentárne filmy navyše predostiera netradične, prostredníctvom kategórií – modov a modelov dokumentárnej produkcie. Načrtáva, z akých žánrov, typických pre iné umenia či žurnalistiku, jednotlivé typy dokumentárnych filmov vychádzajú, a pri charakteristike ich hlasu rozlišuje šesť základných modov – výkladový, poetický, observačný, participačný, reflexívny a performatívny. Záverečnú kapitolu venuje kritickému a analytickému písaniu o dokumentárnom filme.

mf, bar