Nebeské dni
(Magic Box)

Terrence Malick zaujal už svojím prvým filmom Zapadákov ako tvorca s pozoruhodným talentom. Ten potvrdil aj nasledujúcou snímkou, v ktorej predkladá divákovi komorný príbeh zvláštneho ľúbostného trojuholníka najmä prostredníctvom lyrizovaných poetických mizanscén. Dej je situovaný do Ameriky začiatkom 20. storočia. Dokumentuje osudy nesúrodého tria bezprizorných mladých ľudí, súrodencov Billa a Lindy a Billovej priateľky Abby, ktorí putujú po krajine za neistým cieľom i obživou. Bill sa stáva námezdným sezónnym robotníkom u bohatého farmára a pobyt na farme spúšťa sled neodvratných udalostí, ktoré navždy zmenia životy tejto zvláštnej trojice. Malick sa vyhol „zbytočným“ dialógom a celé rozprávanie ponecháva na vnútorné monológy Billovej sestry a pôsobivé obrazy kameramana Nestora Almendrosa, ocenené Oscarom. Za svoj druhý film získal Malick cenu za réžiu na festivale v Cannes. za

Výnimočné filmové dielo zaodel distribútor do konfekčnej reedície DVD z roku 2001, ktorá, žiaľ, poskytuje skutočný umelecký zážitok z filmu len parciálne. Ako bonus sa na disku nachádza iba pôvodný trailer pre kiná. Film má české titulky.

Jaroslav Procházka