Kino-Ikon 1/2020
(Asociácia slovenských filmových klubov, Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava, 2020, 273 strán)

Aktuálne číslo časopisu Kino-Ikon otvára text mediálneho analytika Miroslava Vlčeka. Autor analyzuje 10 rokov pôsobenia Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k domácej dokumentárnej tvorbe pre kiná a venuje sa aj producentským taktikám. V centre záujmu štúdie českej estetičky Terezy Hadravovej stoja prístupy a zámery editorov trojice teoretických zborníkov venovaných kinematografickej filozofii. V uvažovaní o vzťahu filozofie a filmu pokračuje autorka aj v rozhovore s popredným nemeckým mediálnym teoretikom Berndom Herzogenrathom. Filmový teoretik Martin Palúch píše o tvorbe Volkera Schlöndorffa, najmä o období, keď nakrúcal aj na Slovensku film Michael Kohlhaas (1969) s Ivanom Palúchom. V pútavom texte, ktorý v čísle dopĺňa rozhovor so Schlöndorffom, nechýbajú drobné kuriozity, ako tajná návšteva členov The Rolling Stones v ČSSR. Obsiahlu analýzu audiovizuálneho fenoménu Karel Gott ponúka text Petry Hanákovej a rovnaká rubrika Dvojdotyk prináša pohľad shakespearologičky Jany B. Wild na filmový muzikál Mamma Mia(2018) ako na feministický prepis Shakespearovej Búrky. Multimediálny umelec Franz Milec prispel do čísla rozhovorom o experimentálnom filme a mediálnom umení s Martinom Blažíčkom a v ďalšom texte sa venuje audiovizuálnemu vzdoru Vladimíra Kordoša. Medzi filmovými a literárnymi reflexiami nájdu čitatelia tentoraz napríklad recenzie Petra Michaloviča na publikáciu Françoisa Josta Kult banality. Od Duchampa k reality šou a na film Ivana Ostrochovského Služobníci (2020). Súčasťou Kino-Ikonu je aj občasník poslucháčov audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU Frame.

mak