Mierny pokrok v medziach zákona (?)

Filmové týždenníky päťdesiatych rokov minulého storočia sa vyznačovali okrem dominantného propagandistického zamerania aj formálnou strnulosťou, ktorá sa netýkala iba obmedzeného využitia vyjadrovacích prostriedkov, ale bola ešte podčiarknutá striktnou tematickou schémou obsahu: výstavba – priemysel – poľnohospodárstvo – kultúra – šport. S malými obmenami – predsa len sledujeme týždenníky nakrútené o 20 rokov neskôr – sa s rovnakými schémami stretávame v predloženej kolekcii. Najmä pre autorov, ktorí tvorili aj v päťdesiatych rokoch, to bolo východisko v tvorbe, v ktorej sa zatiaľ dosť neorientovali, ale pri ktorej nebolo treba veľa rozmýšľať. A rovnakú mieru duševnej aktivity dopriali aj divákom (TvF 27 – 30).

Nástup nového režiséra od č. 31 (bol to Igor Dobiš, čerstvý absolvent žurnalistiky, ale s viacročnou praxou v redakcii Spravodajského filmu) znamená v tejto situácii pri všetkých ideologických obmedzeniach určitý pokrok.

Prvou ukážkou (TvF 31) je monotematický týždenník z komárňanského okresu, nadväzujúci na osvedčenú formu z obdobia „obrodného procesu“, hoci, pochopiteľne, nekriticky preferujúci iba pozitívne stránky reality: stavebný rozmach, ale aj hurbanovský Zlatý bažant.

Nasledujúci týždenník (32) zaznamenáva začiatok výstavby tranzitného plynovodu a záverečnú fázu výstavby druhého (!) mosta cez Dunaj v Bratislave – málokto si dnes vie predstaviť, že pred 50 rokmi bolo naše hlavné mesto odkázané na jedinú dopravnú tepnu cez rieku. 

Cestovanie po okresoch pokračuje v jednom z najchudobnejších, v Starej Ľubovni, v ktorom rastie hala prvého výrobného podniku – tkáčovne. (Dnes v ňom dokonca produkujú a exportujú odtiaľ slovenskú whisky.) Sovietsky zväz v umeleckej fotografii je názov výstavy, ktorú týždenník uvádza ako svoju farebnú prílohu.

Atraktívnejšie snímky nájde divák v č. 34. Vo vesmírnych výškach sa prechádzala po Mesiaci americká posádka Apolla 15 a v podmorských hĺbkach laboratória v Čiernom mori hľadali sovietski výskumníci potravu budúcnosti.

Nový školský rok (TvF 36) znamenal nielen 500 nových učební, ale aj progresívne učebné pomôcky, ako bezdrôtové slúchadlá na výučbu cudzích jazykov či rozkladací trup človeka. Možno sa to zdá smiešne. Ale vtedy ešte deti vedeli čítať „s porozumením“!

Filmové týždenníky na TA3 - október

3. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 27/1971 a 28/1971
10. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 29/1971 a 30/1971
17. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 31/1971 a 32/1971
24. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 33/1971 a 34/1971
31. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 35/1971 a 36/1971 

Milan Černák