Filip Struhárik: Co je nového v médiích?
(Nová beseda, 2022, 120 s.)

Edícia Co je nového? pražského vydavateľstva Nová beseda mapuje najnovšie trendy, metódy i témy v umení, v spoločenských, humanitných, ale aj exaktných vedách. Po publikáciách venovaných estetike, filmovej vede, filozofii, logike, fyzike, sociológii, ale i právu, hudbe, umelej inteligencii alebo počítačovým hrám prináša kniha slovenského novinára Filipa Struhárika zhrnutie toho, čo je nové v médiách. Na necelých sto stranách sa autor venuje prechodu textovej žurnalistiky z printového sveta do online priestoru. Konštatuje všeobecnú stratu dôvery potenciálnych čitateľov v tradičnú žurnalistiku aj čoraz väčšiu polarizáciu spoločnosti. Sleduje úsilie tradičných médií udržať si platiacich čitateľov i v online svete, ako aj kontakty a prieniky tradičnej žurnalistiky so sociálnymi médiami, akými sú Facebook a Instagram, ktorých algoritmy favorizujú negatívny či kontroverzný obsah, pretože práve ten napriek neblahým dôsledkom pre spoločnosť preukázateľne púta čitateľskú pozornosť. Venuje sa aj dezinformáciám, deep fake videám či informačnému balastu, v ktorom kvalitná profesionálna žurnalistika neraz zaniká. Struhárikov text je mimoriadne čítavým, bohato vyzdrojovaným zhrnutím súčasných trendov v online médiách.
 

kol. autorov: Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021
(Slovenský filmový ústav, 2022, 328 strán)

Hravý pohľad na slovenskú kinematografiu ponúka súbor esejí Abecedár slovenského filmu 1921 – 1929, ktorý je bodkou za rovnomenným cyklom premietaní s lektorskými úvodmi k storočnici slovenského filmu v Kine Lumière. Pod zborník, ktorý vyšiel aj v anglickej verzii, sa podpísalo 18 slovenských aj zahraničných autorov a zborník ponúka texty k 25 abecedne zoradeným heslám, ako sú Beštia, Cenzúra, Detektív, Róm, Sfinga či Xantipa. „Pri ich koncipovaní išlo najmä o originálnu autorskú pozíciu. Odkrývanie nepovšimnutých súvislostí, zameranosť na odstrčené alebo zabudnuté fenomény či vizuálne motívy, pohľad na ich funkcie v známych i zabudnutých slovenských filmoch,“ zhrnul pred časom v rozhovore pre Film.sk Martin Kaňuch, ktorý je spolu s Jelenou Paštékovou a Rastislavom Sterankom autorom projektu Abecedára. Popri ich úvode dopĺňa zborník, bohato pretkaný fotografiami, aj hodnotiaci predslov Daniela Birda, autora Borovho abecedára. Podčiarkuje, že tak ako morské prúdy aj filmové dejiny sú neustále v pohybe a menia sa. Abecedár podľa neho búra predsudky o slovenskej kinematografii a predstavuje „kaleidoskopickú cestovnú mapu jej znovuobjavovania“.

mf, mak